Безплатен телефон 0800 900 25

Справки за имоти в Натура 2000 ще се правят в единна информационна система

Публикувана на 22.01.2016

20.08.2013

 Собственици на имоти в Натура 2000 ще могат да правят справки за разрешените дейности в конкретната местност в единна информационна система за екологичната мрежа. За целта ще е достатъчно да се въведе номерът на имота, съобщи ръководителят на оперативна програма "Околна среда" Малина Крумова.
 
Публичният портал, чрез който собствениците на имоти ще правят справки, ще заработи до края на годината. Дотогава данните ще се ползват от администрацията, а системата ще се поддържа от екоминистерството.
 
„Ако сте собственик на имот, първо ще научите дали той попада или не в Натура 2000, а след това какъв е предметът на опазване и режимите. Когато подадете искане за оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), администрацията ще прецени обективно какво ще е влиянието върху природата“, поясни тя.
 
В платформата се обединяват няколко информационни масива – от проекта за картиране на природните местообитания и видове, регистъра на защитените територии, Публичният регистър на процедурите по ОВОС и др., като тези данни ще имат и връзка с кадастъра.
 
„Досега това липсваше на различни органи, които вземат решения за опазваните територии – например Министерството на околната среда и водите (МОСВ), регионалните му структури и земеделското министерство“, заяви Малина Крумова.
 
Системата ще даде информация за изпълнените и чакащите разрешение инвестиционни намерения, които влияят върху защитените зони. Заявления за инвестиционни намерения постъпват постоянно в МОСВ и регионалните екоинспекции, припомни ръководителят на програмата.
 
Създаването на системата е финансирано с проект по по програма "Околна среда" за 1,3 млн. лв., като 1,1 млн. лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите – национално съфинансиране.
 
„Натура 2000 може да е по-скоро плюс за икономиката, отколкото минус. Да, това създава някои затруднения, но преди всичко е богатство. 34% от територията на България е в защитената мрежа, в Словения – 39%, а Хърватия  предвижда да включи по-голям процент от България в мрежата“, каза още Малина Крумова.
 
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени