Безплатен телефон 0800 900 25

Активността в малките градове у нас тласка ипотечния пазар нагоре

Публикувана на 14.01.2016

Пазарът на ипотечни кредити в страната остава активен и през лятото на 2010 г., макар растящите на брой запитвания да са за сравнително малки суми, сочи анализът на Кредит Център за юли. Това до голяма степен се дължи и на повишената активност на пазара на ипотечно кредитиране в малките населени места, където потребителите все по-често купуват имоти в идеалния център за под 30 хил. евро.

„Наблюдаваме тенденция на запазване на активността на пазара на жилищно кредитиране, въпреки че клиентите търсят все по-малки по размер кредити”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център.

Освен българите в чужбина и жителите в по-малките населени места (като Кърджали, Хасково, Пазарджик и др.), по-голяма активност се наблюдава и при по-заможните семейства, които вече притежават апартамент, но биха искали да си построят къща.

Според строителите периодът е изключително подходящ, тъй като цената на всички дейности е с 20 до 30% по-ниска в сравнение с периода преди кризата. Сериозен спад са отбелязали и цените на парцелите.

Банките обаче все още считат покупките на парцели за рискови и ги финансират най-често до 50% от стойността им. Възможност, която част от потребителите използват, е да ипотекират основното си жилище, и с отпуснатия кредит за „лично ползване” да реализират плана си.

През юли са се търсели по-активно кредити за покупки на панелни апартаменти и на такива без Акт 16. Макар и по-ниско като процент, това финансиране е достъпно и банките обикновено са склонни да кредитират купувачите, които биват привлечени от по-ниските цени на тези имоти.

През юли средният размер на изтеглените ипотечни кредити за страната е 28 400 евро. Съотношението между българската и европейската валута се запазва в полза на еврото – 89/11.

Средният размер на изтеглените в столицата кредити бележи известно повишение спрямо предходния месец и през юли възлиза на 33 324 евро. Тенденция на спад в средния размер на кредитите обаче има във Варна и Бургас, където стойностите са съответно 26 420 евро и 25 300 евро. В Пловдив пък 14% от изтеглените кредити са в българска валута, а средният им размер е малко над 24 200 евро.

Хората на възраст между 26 и 35 години стават все по-активни кредитополучатели и през юли те са повече от 67% от всички. Следват ги потребителите в зряла възраст, които обикновено купуват второ жилище с голям процент спестени средства. Едва 1% са най-младите кредитополучатели – тези между 18 и 25 години. Тенденцията е трайна и се дължи на липсата на история на кариера и доходи.

Кредитите на стойност между 10 хил. и 30 хил. евро остават най-предпочитани и през този месец, сочи анализът. Над 60% от изтеглените през юли ипотечни кредити са под 30 хил. евро, като в тази категория са всички ипотеки, направени в малките градове на страната. Почти 27% от клиентите са предпочели кредит между 30 и 50 хил. евро. Нараства процентът на потребителите, изтеглили кредит от 50 до 70 хил. евро – 12,2%, всички те са в София .

През юли 91,3% от ипотечните кредити са били изтеглени с цел покупка на жилище. За лично ползване пък кредит са изтеглили 8,7% от потребителите, като част от тях реално са го използвали за покупка на имот – парцел за строителство.

Най-популярният срок на ипотечните кредити продължава да бъде този между 16 и 20 години. Малко над една четвърт от изтеглените кредити през месеца са за още по-кратък срок на погасяване - между 10 до 15 години. Близо 18% от купувачите на имоти ще изплащат задълженията си към банката повече от 25 години.

И през юли сделките се финансират най-често между 50% и 60% от стойността. Нараства делът на тези, които договарят и получават от банките между 70% и 80% от цената на жилището, като това обикновено се случва при имоти с по-ниска абсолютна стойност, което задържа получената сума в рамките на средната статистика. Повишение отбелязва и делът на най-смелите клиенти, които купуват жилище с по-малко от 20% собствени средства.

www.investor.bg

© 2006-2019 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени