Безплатен телефон 0800 900 25

Кредитите за бизнес имоти в Европа с лек спад спрямо нивата от 2008 г.

Публикувана на 22.01.2016

29.01.2014

 В Европа има непогасени задължения за бизнес имоти на стойност 926 млрд. евро или само с 11% под рекордните 1 трлн. евро, отчетени по време на пика на финансовата криза през 2008 г. Това показват данни на CBRE, цитирани от онлайн изданието Property EU.
 
Според експертите обаче сумата подценява факта, че има напредък, като от 926 млрд. евро общо близо 143 млрд. евро са от кредити, отпуснати срещу нови сделки с бизнес имоти от края на 2008 г. насам. Така около 244 млрд. евро или 24% от задълженията, съществували към края на 2008 г., вече са погасени.  
 
Въпреки това проблемът с тегленето на нови кредити за обслужване на стари такива и краткосрочните удължения на срока за погасяване сериозно засяга профила на падежите. Моделът на CBRE показва, че 79% (731 млрд. евро) от непогасените задължения са с падеж в рамките на следващите пет години. Въпреки че условията на пазара на кредити са доста по-облекчени отпреди, все още размерът на кредитите, чиито падеж настъпва, е много по-голям от капацитета за отпускане на ново финансиране в краткосрочен план.
 
Новите кредитори като дълговите фондове, застрахователните дружества, фирмите за частен капитал и капиталовите пазари все още прохождат и не са навлезли на пазара до степента, необходима, за да окажат значимо въздействие. Това в комбинация с факта, че ценните книжа, обезпечени с бизнес имоти, все още са в ранните етапи на повторното си навлизане на пазара, означава, че процесът на преодоляване на наследството от кризата ще продължи да е  бавен и постепенен и ще зависи силно от опортюнистичните купувачи на заеми.
 
© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени