Безплатен телефон 0800 900 25

Пазарът на жилищни имоти в България достига равновесие през 2014 г.

Публикувана на 22.01.2016

05.08.2014

Изследователите от PMR Group наскоро публикуваха доклад, който потвърждава, че българския пазар на недвижими имоти най-накрая е постигнал равновесие и сега се готви за растеж. Според доклада, сегашните цени на жилищата показват по-голяма стабилност в сравнение с края на 2012 г.

За да удовлетворят увеличеното търсене на малки домове и апартаменти, строителните инвеститори в България най-вероятно ще се фокусират предимно върху малки по мащаб проекти, отколкото към инвестирането в големи жилищни комплекси. Българският пазар на жилища отбелязва ръст от 17% в сделки, реализирани до голяма степен от първичния пазар и по-специално от луксозни апартаменти. Според представители на агенциите за недвижими имоти и строителите през последните шест месеца на 2013 г. има значително нарастване в продажбите на къщи, което от своя страна може да доведе до повишаване и стабилизиране в търсенето. Отчита се и увеличение в продажбите на имоти, реализирани чрез ипотечни кредити и външно финансиране, което допринася значително за растежа на този сектор.

Увеличеното търсене е акцентирано върху малки къщи и апартаменти със средна продажна стойност от  95 000 лв. до 100 000 лв. Същевременно в България се отчита и най-минималния спад в цените на апартаментите регистриран за периода от 2013 г. насам, като цените падат само с 1.21 % на м², според данни на НСИ. След инфлацията обаче, цените на апартаментите в действителност са се повишили леко с 0,38 %.

Чуждестранните инвестиции в български недвижими имоти са нараснали значително основно благодарение  на руските инвеститори, които разпределят активите си с цел да се предпазят от по-нататъшни санкции наложени от USA. Външният интерес  е съсредоточен предимно върху морските курорти и крайбрежни имоти, и реализиара ръст от 20% през 2013 г.

С бурното развитие на крайбрежните градове Бургас и Варна, София вече не е център на строителството у нас. Двата града отчитат рекордни данни за завършени строителни проекти през последните няколко години. По данни на НСИ, само през второто тримесечие на 2014 г. местните администрации са издали 130 разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в Бургас и 99 във Варна.

Фиг. 1. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по видове и тримесечия /НСИ/

Налице е постепенно преминаване от строеж на мащабни жилищни комплекси към малки жилищни сгради като местните инвеститори търсят сигурно убежище за парите си в условията на несигурност.

Намаляването на проекти за недвижими имоти, завършени в периода от 2012 до 2013 г. заедно със стабилните цените на жилищата ясно показва, че пазарът на недвижими имоти е намерил равновесие. Тази тенденция дава осование на експертите да прогнозират продължение на устойчивия растеж и през 2015 г.

© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени