Безплатен телефон 0800 900 25

Расте полезната площ в новопостроените жилища

Публикувана на 22.01.2016

12.05.2015

По предварителни данни на Националния статистически институт, броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2015 г. е 558. Спрямо първото тримесечие на 2014 г. сградите са с 26 повече, или с 4.9%, докато новопостроените жилища в тях са с 37.4% по-малко.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2015 г. със стоманобетонна конструкция са 67.4%, с тухлена - 27.6%, с „друга” - 3.6%, и с панелна - 1.4%.

Според разпределението на новопостроените сгради по вид най-голям относителен дял имат къщите (75.3%), следвани от жилищните кооперации (13.2%). В сравнение с първото тримесечие на 2014 г. се наблюдава увеличение само в броя на къщите.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Бургас - 64 сгради с 337 жилища в тях, Пловдив - 63 сгради със 162 жилища, и Варна - 59 сгради със 194 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (33.2%), следвани от тези с две стаи (32.8%), а най-нисък на жилищата с шест и повече стаи (4.5%). Спрямо първото тримесечие на 2014 г. е отчетено увеличение само на жилищата с пет стаи.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие на 2015 г. е 139.2 хил. кв. м, или с 31.2% по-малко, в сравнение със същото тримесечие на 2014 година. Жилищната площ също намалява (с 28.7%) до 88.5 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 87.2 кв. м през първото тримесечие на 2014 г. на 95.8 кв. м през същото тримесечие на 2015 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е отчетена в областите Шумен - 182.4 кв. м, и Габрово - 165.3 кв. м, а най-малка - в областите Търговище - 67.5 кв. м, и Благоевград - 74.4 кв. метра.

 

profit.bg

© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени