Безплатен телефон 0800 900 25

Новите сгради са по-малко, но с по-голяма площ

Публикувана на 22.01.2016

05.06.2015

Сградите, чието строителство вече е започнало или тепърва предстои, са по-малко, но площта им е по-голяма, а жилищата и офисите в тях - повече. Това се вижда от данните на Националния статистически институт за издадените разрешителни за строеж и новото строителство през първото тримесечие на 2015 г.

 

Между януари и март са издадени разрешителни за 960 жилищни сгради с 4 297 жилища в тях и с 558 765 кв. м разгъната застроена площ, а 24 административни сгради с площ 37 336 кв. м.  Спрямо края на 2014 г. разрешителните за жилищни сгради намаляват с 10.3%, жилищата в тях - с 22.6%, а застроената им площ - със 17.7%. Спрямо година по-рано обаче намалява единствено броят на сградите - с 5.4%, докато броят на апартаментите в тях нараства с 26.7%, а площта им - с 19.9%.

 

При офисите тенденцията е същата - спрямо предходното тримесечие  броят на разрешителните  за сгради намалява с 45.5%, а площта им се свива с 34.5%, докато спрямо година по-рано намалението на сградите отново е с 45.5%, но площта нараства с 58.8%.

 

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите

София (столица) - 153, Пловдив - 144, Бургас - 122, Варна - 100, и София - 66. Най-много жилища

предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1 423, Пловдив - 921, Варна - 491,

Бургас - 454, и Стара Загора - 205.

 

През първото тримесечие на 2015 г. е започнал строежът на 543 жилищни сгради с 3 218

жилища в тях и с 425 260 кв. м обща застроена площ, на 18 административни сгради с 38 964

кв. м площ. Спрямо предходното тримесечие броят на сградите намалява с 0.2%, докато броят на апартаментите в тях нараства с 15.3%, а площта им - с над 35 на сто.

 

Сравнението с първото тримесечие на 2014 г. показва, че започнатите жилищни блокове са само със 7.7% повече, но с двойно повече жилища в тях и с 87.6% по-голяма площ.

 

Броят на започнатите административни сгради е приблизително същият, както в края на 2014 г., и както преди година, но площта им нараства с една трета за тримесечие и тройно спрямо същия период на миналата година.  

 

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 60 жилищни, 6 административни и 70 други сгради; Бургас - 111 жилищни и 22 други сгради; Варна - 83 жилищни, 5 административни и 21 други сгради; София (столица) - 66 жилищни, 4 административни и 12 други сгради; Стара Загора - 32 жилищни и 39 други сгради.

 

dnevnik.bg

© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени