Безплатен телефон 0800 900 25

Строителите реагират на засилващите се жилищни пазари в големите градове

Публикувана на 22.02.2016

В София и Пловдив строителната активност в жилищния сегмент от пазара на имоти се е увеличила осезаемо през 2015 г.

 

Строителният сектор най-накрая отговори на съживяващия се пазар на жилища в най-големите градове на страната. През миналата година е регистриран осезаем ръст на строителната активност в жилищния сегмент от пазара на имоти във водещите градове, което се отразява и на активността в България като цяло, показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство на нови сгради.

В област Варна все пак се забелязва известно забавяне заради оттеглянето на руските купувачи от ваканционния сегмент, макар че местният пазар явно успява да „издърпа“ сектора в регионален мащаб.

В област Бургас обаче затихването във ваканционния сегмент се е отразило сериозно на строителната активност в региона. Наблюдават се спадове по всички показатели, след като местните купувачи явно не са успели да убедят строителните предприемачи, че има нужда от повече инвестиции, въпреки отчетения солиден ръст на сделките през миналата година.

Като цяло за България през миналата година издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 4% на годишна база до 4 310 броя, но остават с над 60 на сто под пиковото равнище, отчетено през 2007 г. - близо 11 200 броя, показват данните на НСИ.

При разгънатата застроена площ (РЗП) на планираните за строителство сгради годишното увеличение достига 15% до над 2,3 млн. кв. м, а при броя жилища – 9% до 17 304.

При започнатите нови жилищни сгради е отчетено годишно повишение от близо 12% за 2015 г. спрямо 2014 г. до общо 2 750 жилищни сгради. При РЗП ръстът достига близо 54% до 1,66 млн. кв. м, а при броя жилища – 47% до 12 308.

Най-осезаемо увеличение на строителната активност през миналата година е отчетено в столицата София, където е концентрирано и най-силно търсене в жилищния сегмент от пазара. Като втори най-активен център на жилищно строителство се очертава област Пловдив, която като цяло е лидер в България в строителството на индустриални сгради.

През миналата година в София са издадени общо 660 разрешителни за строеж на нови жилищни сгради спрямо 457 през 2014 г., което представлява ръст от 44% на годишна база. Само за последните три месеца на 2015 г. издадените разрешителни за строеж в столицата са 141, като се увеличават с 35,5% на годишна база.

При заложеното РЗП на бъдещите сгради има почти двоен ръст спрямо предходната година до близо 819 400 кв.м, а при броя жилища увеличението достига почти 87% до 6 476.

Що се отнася до започнатите нови жилищни сгради в столицата, за миналата година е отчетено увеличение от 49% спрямо предходната до 276 сгради, като при РЗП увеличението е повече от три пъти до почти 471 хил. кв.м. При броя жилища в започнатите сгради увеличението е също приблизително тройно до 3 285.

В Пловдив при разрешителните за строеж, издадени през 2015 г., ръстът достига над 36% спрямо 2014 г. до 626, при РЗП е над 60% до над 408 600 хил. кв. м, а при броя жилища в сградите – 51% до над 3 100.

През миналата година във втория най-голям град в страната е започнало строителството на 383 нови жилищни сгради, което е с 23,5% повече на годишна база. При РЗП на новостроящите се сгради увеличението е над 66% до 1889 055 кв.м, а при броя жилища – повече от два пъти до 1 568.

Във Варна ръстът на издадените през 2015 г. разрешителни за строеж е по-скромен и малко под средния за страната – 3% до 426 разрешителни. За последното тримесечие е отчетен спад на издадените разрешителни от 1,65% на годишна база. При РЗП годишният спад достига 27%, а при броя жилища – 15%.

При започнатото ново жилищно строителство обаче се вижда оптимизъм в морската столица. През миналата година е стартирало изграждането на 324 нови сгради, което е с 25,6% повече на годишна база. При РЗП ръстът е 90%, като достига близо 352 700 кв.м, но при броя жилища има спад от почти 55% на годишна база до 1 536.

В Бургас обаче понижението е по всички показатели. Разрешителните за строеж на нови жилищни сгради намаляват с над 31% до 417 за цялата година спрямо предходната, а РЗП – с 44% до 197 617 кв.м. При броя жилища намалението достига почти 55 на сто до 1 536.

През миналата година е отбелязан спад от близо 10 на сто при започнатите нови сгради в града, като РЗП се понижава с над 22%, а броя на жилищата – с 27%.

 

 

investor.bg

© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени