Безплатен телефон 0800 900 25

Приходите и печалбата на Arco Vara в България растат

Публикувана на 11.04.2016

Над 70% от постъпленията на естонската група през 2015 г. са от проектите в България

Естонската група Arco Vara отчита повишение на приходите от дейността си в България през 2015 г. с почти една трета. Компанията има продасжби от 7.8 млн. евро в сравнение с 5.8 млн. евро година по-рано. Това представлява почти три-четвърти от общия приход на цялата група за периода - 10.7 млн. евро, което показва, че основният бизнес на естонците (73%) е в България. Печалбата от развитие на проекти и брокерски услуги в страната също расте с 14% и достига 1.9 млн. евро през 2015 г.
Arco Vara развива два проекта в страната - смесен на бул. "Мадрид" и жилищен в кв. "Манастирски ливади", има и агенция за имоти.

Резултати в България

Приходите на агенцията за недвижими имоти Arco Real Estate от брокерската дейност и оценка в България са 693 хил. евро в сравнение с 393 хил. евро през 2014 г. Отчетената нетна печалба за изминалата година е 161 хил. евро в сравнение със 141 хил. евро за 2014 г. За разлика от добрите показатели на агенцията в страната естонската и латвийската агенции на Arco са работили на загуба.

През 2015 г. приходите от развитието на българските проекти са 7.2 млн. евро, а печалбата - 1.8 млн. евро, в сравнение със съответно 5.4 млн. евро и 1.6 млн. евро за предишния период. През миналата година групата е продала 92 апартамента и търговски обекти в страната, сочи отчетът. За сравнение - през предходната година в България са реализирани 63 апартаменти и магазини.

Проектът на бул. "Мадрид"

До датата на публикуване на доклада ремонтните работи в офисите в проекта на бул. "Мадрид" и преструктурирането им са завършени и се водят преговори с потенциални наематели. Тъй като не е имало доходи от наем на офисите по време на ремонта им през последното тримесечие на 2015 г., това се е отразило негативно на годишните приходи и печалба. Загубата от приходи от наеми и такси за поддръжка е в размер на повече от 150 хил. евро, сочи отчетът на естонския инвеститор. Дружеството се стреми да постигне 100% запълняемост на офис пространствата и отдаването им с дългосрочни договори за наем най-късно до третото тримесечие на 2016 г. В другите части на имота (търговски и жилищни) резултатите са добри, се посочва в отчета.

В "Манастирски ливади"

"Изграждането на новия блок D от комплекса приключи през ноември 2015 г., а разрешението за ползване беше получено на 22 декември - повече от две седмици по-късно, отколкото прогнозирахме. Поради това забавяне трябваше да спрем и изпълнението на договори за продажба на много апартаменти и да осчетоводим съответния приход за януари 2016 г. Приходите за Q4 на 2015 г. от тази сграда са в размер на 628 хил. евро", посочват Arco. Отрицателното влияние от забавянето възлиза на 800 хил. евро в приходите и над 300 хил. евро в нетната печалба. Добрата новина е, че пропуснатите приходи и печалба са пренесени в резултатите от първото тримесечие на 2016 г.

Към датата на публикуване на доклада целият проект в "Манастирски ливади" е завършен и банковият кредит към Уникредит Булбанк е изплатен. Очакваният свободен паричен поток само от продажбите в блок D ще надхвърли 2 млн. евро, изчислява компанията.

В началото на 2016 г. Arco ще може да се концентрира върху продажба на последните останали жилища в Manastirski L!VD apartments. "Целта ни е пълна продажба на комплекса най-късно до края на 2016 г. Основният акцент отсега нататък е започването на нов проект в София през първото тримесечие, а именно "Изток Парксайд", посочват от Arco. Естонският инвеститор е в процес на придобиване на два съседни имота в жк "Дианабад" с обща площ от 2470 кв.м. Те са оценени на 2.8 млн. лв., колкото е капиталът на фирмата собственик "София Парксайд". Покупката им ще се случи именно чрез придобиването на дружеството, но процедурата все още продължава. Причината е, че продавачът трябва да договори подробния устройствен план, както и да гарантира, че банката кредитор ще разреши заличаването на ипотеките на имотите.

 

http://www.capital.bg/

 

© 2006-2024 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени