Безплатен телефон 0800 900 25

АРКО АДСИЦ ПЛАНИРА 10% ВЪТРЕШНА НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ

Публикувана на 12.04.2016

С досегашните проекти сме постигали повече и личното ми очакване е за поне 20%, заявява изпълнителният директор на най-новия АДСИЦ на БФБ

 

Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ планира увеличение на капитала през 2016 г. чрез предлагане на обикновени акции сред български частни и институционални инвеститори в общ размер до 30 млн.лв., след като на 31 март 2016 г. компанията бе вписана в регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор, като търговията с акции на БФБ-София стартира на 18 април, понеделник.

В тази връзка потърсихме изпълнителния директор Тармо Силд за представяне на предлаганата инвестиционна възможност в дружеството и за плановете като цяло.

Тармо Силд е председател на Борда на директорите на Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ, главен изпълнителен директор на Арко Вара АС и акционер с 4% от акциите чрез фирмата си Алармо Капитал от 2012 г. Той ръководи преструктурирането на групата през 2012-2013 и рестартирането на инвестиционната дейност в България и Естония от 2013 г. насам.

Тармо Силд е и главен изпълнителен директор и 50% собственик на международната компания за потребителско кредитиране IuteCredit Europe, която е с 5 млн. евро кредитен портфейл и повече от 15% средна годишна възвръщаемост за инвеститорите от 2009 г. насам.

Силд е бивш адвокат, основател на Прибалтийската правна кантора LEXTAL, участвала в знакови за Естония сделки, като първичното публично предлагане на Tallinn Water (57 млн. евро) и обратната покупка от страна на правителството на Естонските железници (150 млн. евро).

Ето какво каза Тармо Силд относно плановетен на Арко ФНИ АДСИЦ за читателите на Investor.bg:

Г-н Силд, какви са насоките на бизнеса и каква е структурата на холдинговата група Арко?

- Арко Вара е публична компания в Естония и се състои от дъщерни дружества в три държави – Естония, България и Латвия. Насоките на бизнеса на групата са в две основни направления: отдел "Услуги", който отговаря за развитието на брокерска, оценителска и консултантска дейност, включително анализ на съответните имотни пазари с цел набелязване на подходящи възможности за развитие на проекти от страна на отдел "Инвестиции". Вторият от своя страна ръководи изграждането на нови проекти с предимно жилищна насоченост.

Какви според Вас са преимуществата спрямо всички други строителни предприемачи в България на фона на динамично развиващия се сектор през последните 10 г.? Какъв е капацитетът ви за реализация (строителство, продажби/наеми) на проектите?

- Капацитетът на Арко в България в момента е за развитие на проекти с 300-350 жилищни единици едновременно. Предимството ни се състои в страхотния екип от брокери и консултанти под ръководството на Евгени Василев, които ни дават детайлна и прецизна пазарна информация, на която базираме инвестиционните си решения. Всеки месец нашите служители се срещат с 1000-1200 потенциални клиента, получавайки реална информация от всеки един за това какво се търси към днешна дата и какво евентуално би се търсило в бъдеще.

Именно информацията какво пазарът би очаквал в бъдеще е от изключително значение, тъй като в процеса на развитие на нови проекти има времева разлика между взимането на инвестиционно решение и реализирането на продажби на крайни клиенти. Отдел "Инвестиции" под ръководството на Ивайло Мишев създава знакови проекти, като винаги добавя и нещо за удоволствието на живущите в тях – като 4-метровата бронзова статуя в последния проект на Арко в кв. "Манастирски ливади" в София.

Каква доходност ще носи инвестирането в АДСИЦ-а Ви в България, какъв е таргетът?

- Минималната доходност, която ще целим да постигнем за нашите инвеститори, ще е вътрешна норма на възвръщаемост от 10%. С досегашните проекти на Арко сме постигали повече и личното ми очакване е за поне 20%.

В какъв тип проекти ще инвестирате? Готови, носещи доход, жилищни проекти под наем, ще строите и ще продавате апартаменти, само жилищни имоти или офис и търговски площи?

- Ние инвестираме предимно в жилищни проекти, като търсим нови начини как да усъвършенстваме околната среда, разпределенията, как да съкратим времето на инвестиционния цикъл и подобрим вида на българските градове.

- Към кои градове ще се насочите?

На този етап ще инвестираме само в градове с увеличаваща се покупателна способност и население. Основно това означава София, но и някои други големи български градове са в полезрението ни.

В сайта на агенцията Арко има много проекти "ново строителство". В някой от тях ли ще се насочат средствата?

- По-скоро не. Както казах, имаме страхотен екип от брокери и консултанти в България, който е създал значителен портфейл от имоти и проекти на външни инвеститори и собственици, които те предлагат. Оценителският отдел на фирмата извършва оценки на имоти на територията на цялата страна. Проектите, предлагани за продажба от тях, не са свързани с Арко ФНИ АДСИЦ. Последният ще взима инвестиционните си решения на база размер на инвестицията и прогнозна доходност на всеки проект.

Какъв е планираният обем увеличение на капитала? Кога планирате да стартирате увеличението на капитала?

- Нашият таргет е да наберем 15 млн. евро при краен срок трето тримесечие на 2016 г.

Колко ще запише основният собственик, естонската Arco Vara?

- Нямаме конкретен ангажимент, но планираме да запишем поне 5% от капитала. Нашата основна идея със създаването на фонда е да дадем възможност на всички българи и институционални инвеститори, опериращи в страната (пенсионни, взаимни фондове), да участват в процеса на развитие на нови проекти, възползвайки се от натрупания опит и експертен потенциал на Арко.

Обявили сте, че ще инвестирате в проекти за минимум 5 млн. евро. Това за всеки проект ли е или общо за всички проекти?

- Сумата от 5 млн. евро ще представлява минималният инвестиран собствен капитал за всеки един потенциален проект. Заедно с дългово финансиране визираме проекти за 10-12 млн. евро обща инвестиция всеки. Като пример, това би означавало проекти със 120-140 жилищни единици всеки.

Може ли да кажете в кои точно проекти ще бъдат вложени средствата и каква доходност ще носи всеки от тях?

- На този етап имаме предложения за 6 различни инвестиционни проекта, като всеки от тях бива анализиран детайлно. При всеки един съществува желание от страна на собствениците на земята тя да бъде продадена, а от наша страна – положителна преценка, че на нея може да се развие проект, който отговаря на нашите изисквания и очаквания.

На този етап не можем да предоставим повече подробности, а и такива следва да бъдат разгласени публично след извършване на съответната покупка първо. Покупките зависят от капитала, който ще наберем.

Как оценявате имотния пазар в България и по конкретно - жилищния в София?

- Предлагането на модерни и енергийно-ефективни жилищна е слабо, но ще се увеличи в края още на тази година, а със сигурност повече през следващата. Възможностите за кредитиране са добри и се подобряват, което увеличава търсенето на жилища. По наши данни в София има около 60 хил. сделки с жилища на година, като ние смятаме, че градът има потенциал за изграждане на поне 6 хил. нови жилища всяка година.

Следва обаче да отбележим, че клиентите станаха значително по-взискателни към локация, околна среда, ефикасно използване на пространството и всички свързани със закупуването на нов дом други фактори, поради което някои инвеститори няма да са успешни с проектите си. Ще има обаче конкуренция, което е добре за всички и най-вече за клиентите.

Как протича процесът по продажба на имотите и какви схеми на плащане предлагате?

- Предвид все още незабравената тежка криза на имотния пазар от 2009-2013 г. ние сме предприели консервативен подход при развитието на нови проекти. Това включва по-голямо самоучастие и осигуряване на финансирането на всеки един проект до пълното му завършване преди старта.

Просто казано това означава, че ние ще завършим всеки проект независимо от реализираните предварителни продажби и получените авансови плащания от клиенти. Това позволява да изискваме от клиенти на нашите проекти минимални авансови вноски, не по-големи от 20%, като остатъкът от продажната цена се дължи след въвеждане на проекта в експлоатация.

По този начин клиентите ни се чувстват спокойни, тъй като рискът им е лимитиран в рамките на максимум 20%, а и при липса на собствени средства имат възможност да финансират остатъка чрез ипотечен кредит – нещо, което не могат да направят преди въвеждането на проекта в експлоатация.

Има ли потенциал в други градове?

- Краткият отговор е да. Освен София виждаме потенциал и в Пловдив, Бургас и Варна.

 

investor.bg

© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени