Безплатен телефон 0800 900 25

Обява за свободни работни места

Публикувана на 23.11.2016

 

Във връзка с изпълнение на дейностите по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0276-C01 с наименование „Ново работно място в "АРКО ИМОТИ" ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

 

 

АРКО ИМОТИ ЕООД (Arco Real Estate)обявява 15 свободни работни места във връзка с реализиране на дейности по одобрен проект № BG05M9OP001-1.003-0276-C01 с наименование „Ново работно място в "АРКО ИМОТИ" ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за следните длъжности:

  • „Брокер недвижими имоти“ – 8 лица;
  • „Експерт, продажби“ – 3 лица;
  • „Експерт, маркетинг“ с код 2431 6002 – 1 лице,
  • „Счетоводител“ с код 2411 6004 – 1 лица;
  • „Оценител на недвижими имоти“ с код 3315 3003 - 1 лице;
  • „Технически сътрудник“ с код 4110 2005 за 1 лице.

 

Лицата по проекта ще бъдат наети по трудово правоотношение на пълнo работно време.

 

Конкретните изисквания за заемането на длъжностите са посочени в самостоятелни обяви.

 

Изисква се кандидатите за работа да бъдат безработни или неактивни.

 

Arco Real Estate.цени високо своите служители и вярва, че те са най-големият актив на агенцията.

Ако се интересувате от възможността да работите и да се развивате в Arco Real Estate, можете да ни изпратете своята автобиография на един от посочените е-мейли: info@arcoreal.bg  или да се свържете с нас на телефон: 02/950 3888.

 

Моля, адресирайте писмата си до г-жа Боряна Савова, заместник управител и ръководител проект.

След първоначален предлед на получените автобиографии, отговарящите на изискванията канидати ще бъдат поканени на интервю.

           

Крайният срок за подаване на документи е 23.12.2016 г.

© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени