Безплатен телефон 0800 900 25

Документация по Публична покана за доставка

Публикувана на 02.12.2016

Във връзка с изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0276-C01 с наименование на проекта „Ново работно място в "АРКО ИМОТИ" ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се публикува настоящата Публична покана №1/ дата 02.12.2016 г. с наименование/предмет: „Доставка на оборудване, обзавеждане и софтуер, свързани със създаването на нови работни места в три обособени позиции: обособена позиция 1 „Доставка на оборудване“, обособена позиция 2 „Доставка на обзавеждане“ и обособена позиция 3 „Доставка на софтуер“”.

Приложената документация можете да изтеглите от тук:

1. Prilozhenie_1_Oferta

2. Prilozhenie_2_Deklaratsia

3. Prilozhenie_3_Iziskvania_kam_ofertite

4. Prilozhenie_4_Technichesko_zadanie

5. Prilozhenie_5_Metodika_otsenka

6. Prilozhenie_6_Proekto_dogovor

7. Prilozhenie_7_Deklaratsia_podizpalniteli

8. Prilozhenie_8_Deklaratsia_saglasie_podizpalnitel

 

 

© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени