Безплатен телефон 0800 900 25

Пазарът на жилищни имоти през четвъртото тримесечие на 2016 г.

Публикувана на 16.01.2017

17% ръст в броя на сделките с недвижими имоти за последното четвърто тримесечие на 2016 г.

 

Arco Real Estate отчете ръст от 17% в броя на сделките с недвижими имоти за последното четвърто 3-месечие на 2016 г., спрямо предходния тримесечен период от годината. На годишна база 29,33% от сключените в агенцията сделки са се случили в периода Октомври-Декември. Тези обобщени данни затвърждават тенденцията за възходящ ръст на имотния пазар, която наблюдавахме през цялата 2016 год.

В резултат от местно търсене, задвижвано от фактори, като по-ниски нива на лихвите при ипотечното кредитиране, отчетения растеж в икономиката, нарастването на доходите, спадът в безработицата и вътрешната миграция към големите градове за пръв път от 2008 г. измерваме двуцифрен ръст в цените на имотите в София от около 12%, спрямо отчетените 6% в края на 2015 г.

Като логичен резултат от всички тези процеси се отчита осезаем недостиг на качествено ново строителство, което да посрещне повишеното търсене. Все по-често ставаме свидетели на покупки „на зелено“, както и на стартирането на много нови проекти, които да посрещнат високите очакванията на купувачите.

 

Жилищни имоти

 

Търсене

Спрямо данните на Arco Real Estate се отчита двоен ръст в търсенето на жилищни имоти в София за последното 3-месечие на 2016 г. спрямо аналогичния период на 2015 г. Интересът към къщи на територията на Столицата е скочил на 15% спрямо миналогодишната ставка от едва 4,79% за последния 3-месечен период от годината, а останалите 85% се разделят между различните видове самостоятелни обекти в сграда, предназначени за жилищни нужди.

 жилища

 

Най-активно е търсенето на 3-стайни жилища с площ 80-110 кв.м. (44% от общото търсене), като с не малка разлика вече им отстъпват 2-стайните с площ 50-70 кв.м. (32% от общото търсене).

 апартаменти

 

Предпочитаните за покупка райони са Център (7,95%), Белите Брези (7,06%), Оборище (5,58%), Витоша (5,30%) и Хладилника (4,7%).

райони 

 

При наемите се отчита най-висок интерес към 2-стайните жилища със среден месечен наем около 293 Евро, а сред най-предпочитаните райони са Студентски град, Младост и Дианабад.

 

Предлагане

Предлагането на жилищни имоти на територията на град София в края на 2016 г. надхвърля почти 5 пъти своето равнище спрямо последното 3-месечие на 2015 г. Около 4,77% от продавачите предлагат къщи, а останалите 95,23% - апартаменти, етажи от къщи. Аналогично следвайки процеса на търсене най-голямо предлагане се отчита при 3-стайните жилища (47,9%), като общо за Столицата средната им офертна цена е 924 Е/кв.м., следвани от 2-стайните апартаменти (39,3%) и средна офертна цена от 919 Е/кв.м.. В дъното на класацията остават 4-стайните (10%) със средна офертна цена от 961 Е/кв.м. и едностайните (около 3% от общото предлагане) и средна цена на предлагане от 1021 Е/кв.м. Най-активно остава предлагането в район Център (8,39%) със средна офертна цена от 1049 Е/кв.м., следван от Малинова долина (7,25%) – 754 Е/кв.м.; Манастирски ливади (7,06%) – 872 Е/кв.м.; Витоша (6,67%) – 923 Е/кв.м.; Зоните (6,48%) – 932 Е/кв.м. и Изток (6,30%) и средна цена на предлагане от 1396 Е/кв.м. По отношение на наемите се генерира повишено предлагане на 2-стайни и 3-стайни жилища с очакван среден месечен наем около 377 Евро и най-активен район на предлагане Драгалевци.

 

Търговски и офис площи

Запазва се тенденцията за стабилен и уравновесен пазар при търсене и предлагане на търговски и офис площи в Столицата. Все по-често в агенцията постъпват запитвания за търсене на и за складови помещения, което раздвижва нов тип активност на пазара. Регистрираме повишение от над 20% за последното 3-месечие на 2016 г., спрямо аналогичния период на 2015 г., в търсенето на качествени офиси под наем, като сред предпочитаните райони остават Център, Младост, Лозенец и бизнес сградите клас А, находящи се в близост до метрото, както и до главни булеварди в Столицата.

 търговски площи

 

Средните офертни цени при продажба на офис площи за София са около 1061 Е/кв.м., но основното търсене остава за наемане на такъв тип обекти. Съгласно обобщени данни на Отдел Бизнес имоти към Arco Real Estate няма настъпили драстични промени в нивата на предлагане спрямо предходното 3-то тримесечие на 2016 г. и в края на годината наемните нива за клас А офис площи остават стабилни - 13 евро /м2 за CBD, 12 евро/м2 - широк център и 11 евро/м2 - Крайградски зони. Клас Б сгради следват същата тенденция на стабилизиране по отношение на исканите наеми, като нивата са в диапазона от 6 до 8 евро/м2. Клас ААА проекти, които отговарят на изискванията на международните компании, остават на предишните си нива между 12 до 14 евро/м2.

При търговските площи се запазва тенденцията към търсене на обекти, които да се отдават под наем, предимно по главните търговски улици и търговските центрове. Средната продажна цена за търговски обект в София е около 1021 Е/кв.м., а наемната варира в широки диапазони в зависимост от местоположението и индивидуалните характеристики. След анализ на нашите оферти установихме, че районите с най-активно предлагане на търговски площи, които да се отдават под наем са Център, Хладилника, Лозенец, Гео Милев и др.

 

Други сегменти на пазара на недвижими имоти

В резултат от установените множество нови жилищни проекти, които стартират през 2016 г. се активизира и търсенето и предлагането на парцели, предимно за жилищно строителство. Търсят се обекти с добра комуникационна осигуреност, по възможност в близост до линиите на метрото.

Отчетения през предходното 3-месечие спад в търсенето на ваканционни имоти от страна на чуждестранни купувачи започна да се компенсира и в резултат на местното търсене все по-голяма част от реализираните сделки са от българска страна.

 

Очаквания за 2017 г. 

През 2016 г. станахме свидетели на едно бързо разгръщане на позитивните тенденции на пазара на имоти в София и големите градове, каквото не сме виждали от 2008 год. насам.

Нашите очаквания за 2017 год. Са за стабилен пазар, много нови инвестиции в строителството на нови и качествени сгради, по-ниски нива на лихвените проценти при финансиране и по-голяма прозрачност при сключване на сделките. Това ще доведе до допълнително увеличение в обема продажби. Всички тези фактори дават предпоставки за запазване на възходящия тренд.

© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени