Безплатен телефон 0800 900 25

ПОСТОЯННО МЕНЯЩИТЕ СЕ ПРАВИЛА ОТБЛЪСКВАТ ИНВЕСТИТОРИ

Публикувана на 24.10.2017

Аrco Real Estate се включи в дискусията на списание ".BG" и вестник "24 часа"-"Property, идеи и инвестиции", като беше и един от основните партньори на събитието.

Дебатът се провежда в рамките на националната кампания „Новата BG икономика" на вестник „24 часа" и списание „.BG/Иноватор".

Участниците в него обсъдиха какви са основните проблеми в сектора на строителното предприемачество, има ли конфликти между местната власт и предприемачите и как държавата може да помогне за решаването им, как да бъдат насърчени инвестициите и разкриването на нови работни места и как да се развиват големите градове.

Дискусията се проведе днес, 24 октомври, от 11.00 часа в зала „Киото" на хотел „Маринела". 

С експертно мнение в дискусията се включиха Ивайло Мишев - управителят на инвестиционният отдел на Arco Real Estate, арх. Здравко Здравков - главен архитект на София, Емил Сардарев - председател на камапрата на архитектите, Валентин Йовев - Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и Коста Андреев - Оперативният директор на Гаранти Коза.

Ивайло Мишев подвигна теми за някои от основните пречки пред инвеститорите, например  - постоянна смяна на правилата за строителство и проектиране; липсата на яснота, относно срока за издаване на разрешителни и приемането на подробен устройствен план; тромавата aдминистрация; затруднената комуникация с институции, като ЧЕЗ и Софииска вода, относно присъединяването на обектите; урегулиране на улици при влязъл в сила ПУП и други; 

© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени