Безплатен телефон 0800 900 25

Анна Господинова

Позиция
Оценител
Телефон
0889 389 402
Автобиография

Анна Господинова е преподавател в Икономически университет – Варна, катедра „Бизнес, Инвестиции, Недвижими имоти“ и сертифициран Оценител на недвижими имоти.

Висшето си образование завършва в Икономически университет – Варна: 2004 г. – „бакалавър“ по специалност „Икономика на строителството“, 2005 г. – „магистър“ по „Икономика на недвижимата собственост“. През 2010 г. защитава дисертация на тема "Използване на земята в урбанизираните територии на България" и придобива образователна и научна степен „доктор“ по икономика. От 2010 г. е преподавател в Икономически университет – Варна, катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“.

Лектор в организираните от Национално сдружение Недвижими имоти обучения по модулите: „Икономически аспекти на недвижимата собственост“, „Оценяване на недвижими имоти“ и „Земеделски земи“.

През 2006 г. получава оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

В своята практика д-р Анна Господинова изготвя редица оценки на недвижими имоти и пазарни анализи самостоятелно и в екипи за български и чуждестранни възложители, в т.ч. строително-инвестиционни компании, финансови институции, общини. 

© 2006-2023 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени