Безплатен телефон 0800 900 25

Кариери

 


Какво е ARCO Училище за успех?


Специализиран курс изцяло насочен към практичното от бизнеса с недвижими имоти воден от професионалисти в сферата с дългогодишен стаж. След успешно положен тест в края на обучението всеки участник ще получи диплома за професията Брокер на недвижими имоти от Министерството на образованието и науката.


Какво мога да очаквам от АRCO Училище за успех?


60 часов курс в рамките на 5 седмици (Петък и Събота), които обхващат основите на бизнеса с недвижими имоти а именно:

Седмица 1 (06.03.2020 - 07.03.2020г.)

Петък, 06.03.2020г. | 16:00 – 20:00 ч.
Тема: Основи на бизнеса с недвижими имоти и посредничеството
- Въведение в бизнеса – Какво е бизнесът на недвижими имоти? Какво е да си брокер;
- Тенденции на пазара на недвижими имоти – Какви са моментните тенденции на бизнеса. Какъв е пазарът. Очаквания и прогнози;
- Профил на брокера. Какъв е успешният брокер. Какво трябва да прави.

Събота, 07.03.2020г. | 10:00 – 17:00 ч.
Тема: Същност на бизнеса с недвижими имоти
- Източници на бизнес – Начини за набиране на клиенти;
- Обслужване на клиенти – типове клиенти – Работа с продавач/купува;
- Разширение и развитие на бизнеса с недвижими имоти - Как да увеличаваме клиентите си. Да подобрим продуктивността си;
- Видове възражения и справянето с тях.

Водещ: Иван Козаров
---------------------------------------

Седмица 2 (13.03.2020 - 14.03.2020г.)

Петък, 13.03.2020г. | 16:00 – 20:00 ч.
Събота, 14.03.2020г. | 10:00 – 17:00 ч.
Тема: Бизнес преговори
- Психология на преговорите – техники и основи на преговорите;
- Видове клиенти и техники за преговаряне – типове клиенти и различни подходи;
- Подготовка за преговори – как се подготвяме за преговори с клиенти;
- Затваряне на сделка.

Водещ: Евгени Василев
---------------------------------------

Седмица 3 (20.03.2020 - 21.03.2020г.)

Петък, 20.03.2020г. | 16:00 – 20:00 ч.
Тема: Правни норми при сделки с недвижими имоти
- Видове недвижими имоти;
- Видове документи за собственост на недвижим имот;
- Предварителен договор;
- Тежести върху недвижим имот. Ограничени вещни права върху недвижим имот;
- Придобиване право на собственост на недвижим имот. Субекти, между който се извършват сделките.

Събота, 21.03.2020г. | 10:00 – 17:00 ч.
Тема: Кредитиране на сделки с недвижими имоти

Водещ: Боряна Щипалова
---------------------------------------

Седмица 4 (28.03.2020 - 29.03.2020г.)

Петък, 28.03.2020г. | 16:00 – 20:00 ч.
Събота, 21.03.2020г. | 10:00 – 17:00 ч.
Тема: Градоустройство и типове строителство. Оценки на недвижими имоти.

Водещ: Силвия Катева
---------------------------------------

Седмица 5 (03.04.2020 - 04.04.2020г.)

Петък, 03.04.2020г. | 16:00 – 20:00 ч.
Събота, 04.04.2020г. | 10:00 – 17:00 ч.

Тема: Маркетинг и реклама
- Видове реклама;
- Рекламиране на имоти в интернет пространството.

Водещ: Василена Цветкова

---------------------------------------
Финален тест: Петък, 10.04.2020г. | 18:30 ч.

---------------------------------------
Курсът ще се проведе в Централен офис на ARCO REAL ESTATE, намиращ се на ул. "Черковна" 38, вход откъм ул. "Люле Бургас", партер.


Водещи на обученията:


Иван Козаров, Евгени Василев, Боряна Щипалова, Никола Марков


Кой може да кандидатства?
Всеки който желае да се развива в сектора за бизнес с недвижими имоти независимо дали има опит или не. 


След провеждането на курса от 60ч. следва тест. След успешното преминаване на теста участниците получават сертификат за професията „Брокер недвижими имоти“ към МОН.


 ______________________________________________________________________________________________


Ако желаете да се развивате в областта на недвижимите имоти, независимо дали има опит или не, запишете се на курс за брокери към ARCO REAL ESTATE Училище за успех. Курсът е изцяло насочен към практичното от бизнеса с недвижими имоти воден от професионалисти в сферата с дългогодишен стаж.


Ако желаете да се запишете или да получите допълнителна информация, моля свържете с:


Иван Козаров, 0889 429 995, ivan.kozarov@arcoreal.bg


 


 ______________________________________________________________________________________________


 


Отворени позиции

Брокер Недвижими имоти

Всички търсят брокери на недвижими имоти, Ние търсим продавачи на Мечти!  ...

Повече информация
Брокер Недвижими имоти - Наеми

Arco Real Estate е част от Arco Vara – водеща група в областта на недвижимите имоти. Основана през 1992 г. в Естония, днес фирмата е най-големият доставчик на услуги за имоти в балтийските държави. Ко...

Повече информация
© 2006-2021 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени